Kdo jsou perraitologové

Perraitologové jsou dobří lidé celého světa, kteří se rozhodli
VŠEMI MÍROVÝMI PROSTŘEDKY
udržet stávající mír.
V rámci vlastní bezpečnosti se dorozumívají pouze telepaticky a svými dobrými skutky na sebe upoutávají pozornost. Díky tomuto vlastnímu příkladu počet aktivních perraitologů denně roste geometrickou řadou, přesně tak, jak bylo popsáno v proroctvích.
Perraitologové jsou díky svému naprostému utajení nejsilnější mírovou organizací.
Perraitologové se aktivně ujímají kohokoli kdo potřebuje pomoc. V současné době hlavně těch, kteří jsou buď na straně zla nebo nevědomě škodí. Tyto duše pak všemi mírovými prostředky napravují nebo je svěří do vůle Páně a modlí se, aby bylo těmto lidem dovoleno ještě v tomto životě prozřít.

  Perraitolog pracuje vždy sám, aby neohrozil ostatní.


Jen ve výjímečných případech se někde ve světě objeví akce, organizovaná pod hlavičkou perraitologické společnosti.